Architekt krajobrazu – zawód z tradycją

Zawód architekta krajobrazu po raz pierwszy został określony tym mianem już w 1980 roku. Wcześniej wykonawcę tej samej pracy nazywano architektem ogrodów. Jak łatwo można się domyślić, podejmowana przez taką osobę działalność polegała tylko i wyłącznie na pielęgnacji dworskich ogrodów oraz parków. Wyszczególnienie zawodu architekta krajobrazu zostało dokonane na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie powstało ASLA, czyli pierwsze na świecie stowarzyszenie zrzeszające wykonawców tego zawodu.

Stosowano także zamiennie inne określenia, które z pespektywy czasu mogą wydawać się mniej lub bardziej abstrakcyjne. Już wtedy mówiono o architektach krajobrazu, ale również o projektantach krajobrazu, artystach lasu czy architektach wsi. Mogłoby się wydawać, że niektóre z nich bardzo ściśle określają zakres obowiązków wynikających z wykonywanego zawodu. Współcześnie bycie architektem krajobrazu skrywa w sobie o wiele, wiele więcej. Osoba trudniąca się tym fachem w znaczący sposób przyczynia się do kształtowania otoczenia, przy uwzględnieniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Musi mieć na uwadze również ochronę cennych krajobrazów i ludzkie potrzeby.