Chillaut w kuli

www.chicmagazine.pl Projektant wnętrz Pruszków

Jak wiadomo rośliny pełnią rolę dekoracyjną, ale mają również zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Badania przeprowadzone na japońskich studentach potwierdziły, że osoby pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni czuły się lepiej, i co ważne, pracowały znacznie efektywniej.

Okazało się, że produktywność w takim miejscu pracy wzrosła o 10-15 procent, a dodatkowo o blisko 12 procent zmalała liczba popełnianych przez pracowników błędów. Zgodnie z powyższym w naszych biurach powinno znajdować się jak najwięcej roślinności.

Zasadę tę wzięły sobie z pewnością do serca firmy Apple, Facebook oraz Amazon, które postanowiły przybliżyć swym pracownikom naturę. Na ich terenie powstaje projekt 3 biosfer, które mają pełnić rolę zielonych stref relaksu.

Biosfery te będą miały postać szklanych przezroczystych kopuł, wewnątrz których utworzone zostaną ogrody tematyczne. Powstanie tam ogród angielski, włoski oraz taki, na którym pojawią się rodzime na danym terenie gatunki roślinności.

Dodatkowo w kopułach znajdą się także polany i skwery przeznaczone do pikników, ławki oraz rozmaite instalacje wodne. Zakończenie prac ma nastąpić w 2016 roku.