Karol Bay

zabezpieczanie osuwisk

Karol Antoni Bay był polskim architektem pochodzenia włoskiego. Jego twórczość architektoniczna przypada na epokę baroku.

W jego pracach bardzo istotną rolę ogrywały kolumnowe, falujące fasady wypełnione grą światłocieni. Widoczny jest także wpływ architektury rzymskiej, zbliżonej do prac Francesco Borrominiego.

Podobieństwa te szczególnie widać w proporcjach i monumentalizmie prac architekta. Nie jest znana data narodzin architekta.

Na ziemiach polskich pierwsza wzmianka o jego działalności pojawiła się w 1722 roku. Był opisywany jako magnificius Sacrae Regiae Maiestatis Architectus.

Jego prace miały ogromny wpływ na architekturę XVIII wieku w Polsce. Stały się inspiracją dla wielu architektów, którzy naśladowali jego styl w swoich projektach.

Do najważniejszych prac tego autora zaliczyć można kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach, kościół Wizytek w Warszawie, kościół i klasztor kapucynków w Lublinie, kościół świętego Marcina w Warszawie oraz pałac Mniszchów w Warszawie.