Kłus

www.toastitup.pl

Kłus to nic innego jak dwutaktowy chód konia, w którym to dwie przeciwległe kończyny odrywają się od podłoża w tym samym momencie, czyli przednia lewa z tylną prawą lub na odwrót.

Można podzielić go na kilka rodzajów: kłus roboczy rytmiczny, spokojny, czyli naturalny chód konia, kłus pośredni jest zdecydowanie szybszy niż roboczy, kłus wyciągnięty i kłus zebrany wolniejszy bardziej pokazowy.

Można również rozróżnić trzy typy jazdy kłusem: kłus anglezowany, ćwiczebny i kłus w przysiadzie.

Bez względu na to, w jaki sposób porusza się koń, czy jest to jazda rekreacyjna czy też element zawodów bardzo ważna jest pozycja jeźdźca musi zarówno dbać o równomierne rozłożenie swojej masy na grzbiecie konia jak również dzięki swojej pozycji być pewnym, aby koń wykonywał takie elementy jazdy, które chce jeździec.

Koń wyczuwa osoby, które nie są pewne, ale przede wszystkim wszelkie ruchy nieprzemyślane przez jeźdźca mogą być opacznie zrozumiane przez konia.

Między tą dwójką musi być swego rodzaju kompatybilność i precyzja.