Moda na zielone budownictwo

MDM mieszkania w szeregowcach Plewiska dla rodziny od Jandach

Bycie eko jest coraz bardziej modne, a trend ten już od kilku lat gości także w budownictwie. Firmy budowlane dostają coraz więcej zamówień na budynki, które będą spełniały standardy zielonego budownictwa.

Moda na budownictwo, które nie będzie miało szkodliwego wpływu na środowisko zaczęła się już kilkanaście lat temu, a do Polski przywędrowała z zachodu. Początkowo dom pasywny lub energooszczędny był przyjemnością, na która pozwolić mogli sobie tylko nieliczni.

Nie wynikało to tylko z ograniczeń finansowych społeczeństwa, ale także z braku ich uświadamiania odnośnie tego typu architektury. Obecnie zielone budownictwo wkracza na wiele obszarów ludzkiej działalności.

Powstają nie tylko małe,jednorodzinne domy wybudowane zgodnie z tymi standardami, ale także duże budynki wielkich organizacji i instytucji publicznych. Na budynki pasywne i energooszczędne decydują się obecnie centra handlowe, uczelnie wyższe, hotele czy światowe organizacje.

W przypadku tak wielkich budynków koszty inwestycji w ten typ budownictwa zwracają się już po kilku latach eksploatacji budynku.