Planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym

www.ecoren-ziemialubinska.pl warszawa architekt wnętrz

Organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim zawsze podlegają swoimi działaniami organom centralnym. Tak samo jest w przypadku planowania przestrzennego. Jednak ich działania są nieco wężej ukierunkowane niż te na szczeblu ogólnokrajowym.

Zagospodarowanie przestrzenne na poziomie regionalnym dotyczy tylko i wyłącznie ściśle określonego obszaru. Organy, które się tym zajmują, mają opracowywać indywidualne strategie rozwoju województwa. To, co dokładnie pojawi się w takim dokumencie, zależy tylko i wyłącznie od kreatywności i pomysłowości władz danego regionu.

Ważne jednak jest, żeby plany były spójne z nadrzędnymi celami proponowanymi przez organy krajowe. Poza planowaniem ważne jest również wcielanie zamierzonych planów w życie. Reprezentanci administracji publicznej mają obowiązek zadbać o to, żeby powstałe ustalenia pojawiały się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Co więcej, obowiązkiem władz wojewódzkich jest kontrolowanie zmian zachodzących w danym regionie. Organy administracyjne muszą przeprowadzać okresowe przeglądy inwestycji i każdorazowo opisywać zachodzące zmiany w formie raportów.