Regulamin przewozów

kod lakieru po numerze VIN transport wielkogabarytowy koszalin

Podstawowym dokumentem, będącym nie tylko gwarancją podróży, ale także wyjaśniającym jej warunki, jest regulamin przewozów.

Każda profesjonalna firma zajmująca się transportem oraz przewozem pasażerów, posiada takowy regulamin, którego istnienie jest bezwarunkowo wymagane.

Jest to bardzo ważny dokument, nie tylko dla pasażera, ale także i przewoźnika.

Jasno określa on zasady funkcjonowania danej firmy, dając tym samym obydwu stronom przejrzystość warunków przewozowych.

Określa on zarówno warunki jak i obowiązki pasażerów, ale także i przewoźników, dając tym samym podstawę do występowania o jakiekolwiek roszczenia wynikające z tytułu niewywiązania się z umowy.

Jest gwarantem przysługujących praw i je zabezpiecza.

Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z jego treścią zanim dokonamy zakupu biletu i zanim skorzystamy z usług jakiejkolwiek z firm transportowych.

Dobrze skonstruowany regulamin określa nie tylko obowiązki i prawa pasażerów i przewoźnika.

Mówi także o zasadach zakupu biletów, ich zwrotów, przewozu bagaży oraz ewentualnej reklamacji.