Rodzaje działalności w gospodarce przestrzennej

architekt wnętrz warszawa

Gospodarka przestrzenna jest bardzo złożoną dziedziną. Podejmowanie działań w jej zakresie może wymagać od zainteresowanych podmiotów różnorodnej wiedzy, na przykład z zakresu architektury, historii, ekologii czy logistyki. Warto jednak wiedzieć, że tę szeroką dyscyplinę można podzielić również na bardziej precyzyjne rodzaje działalności. Pierwszą z nich są czynności koordynacyjno-regulacyjne.

To zadanie polega na podejmowaniu decyzji przestrzennych, dotyczących zagospodarowania określonych terenów, w oparciu o miejscowe plany lub przepisy ogólne. Funkcja ta zwykle jest pełniona przez administrację rządową lub samorządową. Kolejnym elementem gospodarki przestrzennej jest działalność inwestycyjna. Jest realizowana w myśl indywidualnych celów i zadań inwestora, oczywiście przy uwzględnieniu odpowiednich, odgórnych wytycznych.

Może być podejmowana zarówno przez osoby prywatne, jak i podmioty państwowe czy samorządowe. W zakres gospodarki przestrzennej wchodzą również czynności kontrolne. Polegają na sprawowaniu nadzoru nad poszczególnymi inwestycjami przez organy administracji rządowej. Mają na celu badać, czy podejmowanie działania są zgodne z prawem.