Ulgi dla niepełnosprawnych – komunikacja miejska

łącznik tłumika kubek termiczny

Osoby niepełnosprawne często mogą korzystać z wielu ulg, mających na celu poprawę ich życia.

Dostępność ulg dla niepełnosprawnych jest uzależniona od tego, jak choroba ogranicza zdolności zarobkowe osób, które mają do nich prawo.

Do najważniejszych ulg dla niepełnosprawnych zaliczają się ulgi komunikacyjne, umożliwiające swobodne przemieszczanie się po aglomeracjach najbardziej potrzebującym.

Osoby, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności czy też są całkowicie niezdolni do pracy, posiadają prawno do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Natomiast ci z o umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z darmowych przejazdów do dziennych ośrodków, gdzie odbywa się rehabilitacja bądź zakładów pracy chronionej.

Prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje także osobom niewidomym, posiadającym kod niepełnosprawności 04-O i legitymację Polskiego Związku Niewidomych.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, mające rentę zasiłek stały bądź socjalną, mogą jedynie korzystać z biletów ulgowych.