Zadbaj o warunki umowy najmu kawalerki

nowe domy na sprzedaż w centrum gdańska

Spisanie umowy najmu kawalerki jest elementem obowiązkowym przy zawieraniu takiej transakcji – daje bowiem ono pisemne zabezpieczenie zarówno właścicielowi lokalu, jak i jego najemcy.

Na co należy zwrócić uwagę spisując taką umowę i co koniecznie powinno się w niej znaleźć? Przede wszystkim należy zadbać o umieszczenie informacji o wszystkich kosztach – dokładnie powinno być wyszczególnione co leży w obowiązku zapłaty po stronie najemcy.

Uregulowana powinna być też wysokość miesięcznego czynszu płaconego właścicielowi oraz czynszu dla spółdzielni.

W umowie uregulować należy też czas jej obowiązywania oraz warunki ewentualnego odstąpienia i rozerwania umowy.

Zanim podpiszesz umowę warto ją dokładnie przeczytać, nawet kilkukrotnie, lub skonsultować z osobą trzecią, np.

prawnikiem, który pomoże ci wychwycić wszelkie ewentualne haczyki lub niedociągnięcia.

Umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron, czyli dla najemcy i właściciela.