Zbigniew Wacławek

pracownia projektowa poznań https://machinasnu.pl/projekt-wnetrz/projekt-kuchni/

Zbigniew Wacławek urodził się w 1917 roku w Warszawie. Studia z dziedziny architektury rozpoczął w 1936 roku na Politechnice Warszawskiej. Zostały one jednak przerwane przez Drugą Wojnę Światową.

Podczas jej trwania Zbigniew Wacławek walczył w szeregach Armii Krajowej. Po skończonej wojnie wrócił na uczelnię macierzystą, aby dokończyć studia. Dyplom obronił w 1948 roku.

Po skończonych studiach pracował jako asystent na uczelni. Od roku 1982 do 1987 był pełnoprawnym wykładowcą. Następnie uzyska tytuł docenta na Politechnice Warszawskiej.

Dodatkowo od 1965 do 1969 roku był prezesem Warszawskiego Oddziału SARP. W swojej karierze zdobył wiele odznaczeń i nagród, m.in.

Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Ministerstwa Budownictwa oraz Złotą Odznakę SARP. Do głównych dzieł architekta zaliczyć można Wojskowy Port Lotniczy na Bemowie, budynek biurowy MON, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Sztabu Generalnego, kościół w Śródborowie oraz osiedle mieszkalne „Targówek”.