Licencja na przewóz osób

laweta wynajem koszalin ViaSigni: oznakowanie dróg

Przewoźnicy mogą świadczyć swoje usługi dowolnym rodzajem pojazdu. Jednakże w niektórych przypadkach muszą posiadać stosowne licencje. W szczególności dotyczy to firm przewozowych, które zamierzają oferować przewóz busem lub autokarem. Zgodnie z obowiązującym prawem w małym busie można przewozić od 8 osób, przy czym pod uwagę brany jest także kierowca. Za autobus uważane są te pojazdy, które umożliwiają konstrukcyjnie przewóz od 9 osób łącznie z kierowcą.

W przypadku posiadania busa lub autokaru, właściciel firmy przewozowej musi złożyć wniosek o przyznanie licencji na przewóz osób. Uzyskanie jej nie należy do najprostszych, bowiem kandydat musi wykazać się znajomością różnorodnych przepisów, takich jak prawo przewozowe czy kodeks cywilny. Ponadto przyznanie licencji wiąże się z nauką prawa handlowego czy finansowego. Kandydat powinien również posiadać wiedzę z zakresu zarządzania firmą, czyli np. z rachunkowością.

www.wcudzychbutach.pl

Dzięki temu może świadczyć swoje usługi zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie z polskim prawem.